Üye Girişi
E-mail
:
Şifre
:
 
Makale Ayrıntıları
Türkçe
Kurt Mu? Kuzu Mu? Şeyh Bedreddin ve İsyanı Üzerine Bazı Düşünceler
ÖZET
Osmanlıların beylik ölçeğinde bir devletten imparatorluğa geçiş aşamasında karşılaştığı ciddi olaylardan biri de Şeyh Bedreddin İsyanı’dır. Çelebi Mehmed Döneminde Fetret devrinin geride bırakıldığı narin bir dönemde 1415 yılında meydana gelen Şeyh Bedreddin İsyanı, tarihçiler tarafından bugüne kadar çok farklı şekillerde tanımlanmıştır. Şeyh Bedreddin kimilerince mezhebî bir isyan olarak tanımlanırken kimilerince de toplumsal ve sınıfsal dürtülerle hareket edilen bir isyan olarak kabul edilmiştir. Bu çalışmada Şeyh Bedreddin İsyanın meydana geldiği hem coğrafya hem de dönemin özellikleri ve koşulları göz önünde bulundurularak isyanın hangi koşullar altında ne gibi amaçlar güdülerek meydana geldiği yeni bir yorum ile tanımlanılmaya çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Şeyh Bedreddin, Çelebi Mehmed, Torlak Kemal, Börklüce Mustafa.
English
Wolf or Lamb: Some Thoughts on Sheikh Bedreddin and His Rebellion
ABSTRACT
One of the most important events that the Ottomans faced during the transition from a state to empire was the rebellion of Sheikh Bedreddin. The Sheikh Rebellion which took place in 1415 at a delicate time in the regin of Çelebi Mehmed just after the Fetret Period, has been described in many different forms by the historians, so far. While Sheikh Bedreddin was defined as a sectarian rebellion by some, on the other hand it was accepted as a revolt that was organized by different social classes. In this study, it will be tried to be defined with a new interpretation of the conditions under which the rebellion was driven by taking into consideration the characteristics of Shaikh Bedreddin Rebellion besides the geography and the features of the period
Keywords: Saheik Bedreddin, Çelebi Mehmed, Torlak Kemal, Börklüce Mustafa
Deutsch
.
ABSTRAKT
.
Schlüsselwörter: .
Makalenin Yazarları
Yrd. Doç. Dr.Kemal Ramazan HAYKIRAN
 
 
 
© Mart 2012 - Yenifikir Uluslararası Hakemli Akademik Fikir Araştırma Dergisi
AYDIN: Hasanefendi Mahallesi 1919 Sokak No:14 Kat:1 AYDIN
TLF.: 0256 214 48 21
İSTANBUL: Otağtepe Caddesi Timuçin Sokak Ekmekçioğlu Recidence No:1D: Anadoluhisarı/BEYKOZ/İSTANBUL
www.yenifikirdergisi.com - www.kulturtarihi.org
El-mek(e-Mail): yenifikir@Hotmail.com - info@yenifikirdergisi.com