Üye Girişi
E-mail
:
Şifre
:
 
Makale Ayrıntıları
Türkçe
İnsan Kaynakları Yönetiminde Yetenek Yönetimi ve İşgücü Devir Hızı İlişkisi: Isparta Örneği
ÖZET
Küreselleşen dünyanın zorlu rekabet koşulları altında modernize olan çalışanlar ve firmalar, iş yaşamı içerisinde köklü değişime uğramışlardır. Bu değişimle birlikte işletmelerin, bu ortamda başarılı olabilmek adına çağdaş yönetim yapı ve uygulamalarını takip etmek zorundadırlar. Yeni gelişmelerden birisi olan yetenek yönetimi ise örgütler için önemli role sahip olmakla birlikte çalışanların işe alımı, eğitilmesi, geliştirilmesi ve yeteneklerinden en uygun şekilde yararlanılması sürecini kapsamakla birlikte, firmaların işgücü devir hızların düşürülmesi için önemli bir uygulamadır. Yapılan çalışmada Isparta’da 100 ve üzeri işçi çalıştıran firmalar arasından seçilen 5 işyerinin iş- gücü devir hızı ve yetenek yönetimi ilişkisi nitel analiz yöntemi ile incelenmiştir. Sonuç olarak Isparta firmalarında insan kaynakları yönetim anlayışının tam olarak benimsenmemesi, insan kaynakları yönetimi alanında çalışan profilinin yokluğu, şehrin işgücü arz ve talebi noktasında yetersiz olması, kıdem tazminatı, düşük ücret politikası, şirketlerin kurumsallaşamaması gibi nesnel nedenler ile beraber yetenek yönetim anlayışının tam olarak oturmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu çerçevede işgücü devir hızının düşürülmesine yönelik yetenek yönetimi eksenli çalışmalara yeterli düzeyde rastlanmamıştır.
Anahtar Kelimeler: Yetenek, Yetenek Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetiminin Gelişimi, İşgücü Devir Hızı
English
Skill Management and Labour Turnover Speed Relationship In Human Resources Management: The Case of Isparta
ABSTRACT
Employees and firms, modernized under the fierce competing of the globalizing world, have undergone a radical change in professional life. In order to be successful in this environment, businesses have to follow contemporary management structures and implementations. This is skill management which is one of new developments. Skill management that is the process of recruiting, training, improving and benefitting properly from employees, is an important implementation to reduce labour turnover speed. In this study, turnover speed and skill management relationship of 5 businesses, which were chosen among businesses having 100 and more employees, has been analyzed within qualitative research method. Consequently, it was reached that skill management understanding was not adopted completely due to the reasons such as lack of employees working in the field of human resources management, inadequate labour supply and demand of the city, severance pay, low wages policy and not being institutionalization of business. Accordingly, studies on skill management for reducing labour turnover speed weren’t encountered.
Keywords: Skill, Skill Management, Human Resources Management, Development of Human Resources Management, Labour Turnover Speed
Deutsch
.
ABSTRAKT
.
Schlüsselwörter: .
Makalenin Yazarları
Yrd. Doç Dr.Osman Kürşat ACAR Muhammet Huzeyfe EFE Yrd. Doç Dr.İsa ÇELİK
 
 
 
© Mart 2012 - Yenifikir Uluslararası Hakemli Akademik Fikir Araştırma Dergisi
AYDIN: Hasanefendi Mahallesi 1919 Sokak No:14 Kat:1 AYDIN
TLF.: 0256 214 48 21
İSTANBUL: Otağtepe Caddesi Timuçin Sokak Ekmekçioğlu Recidence No:1D: Anadoluhisarı/BEYKOZ/İSTANBUL
www.yenifikirdergisi.com - www.kulturtarihi.org
El-mek(e-Mail): yenifikir@Hotmail.com - info@yenifikirdergisi.com