Üye Girişi
E-mail
:
Şifre
:
 
Makale Ayrıntıları
Türkçe
Siyonist-Haçlı İttifakının Göçmen Sorununa Kör Bakışı ve Ensar Ülke: Türkiye
ÖZET
Göçmen meselesi, ülkemizin ve dünyanın en büyük sorunudur. Türkiye, göçmenlerin geçiş konumunda ya da ikamet ettikleri ülke olmasından dolayı maddi ve manevi çok fedakarlık da bulunmuştur. Özellikle göçmenlere misafir gibi tavır göstermesi çok mühimdir. Türkiye göçmen barındırmada da göçmenlere yardım etmede de dünyada birinci sıradadır. Ancak Batı dünyası,daha doğ- rusu Yahudi-Hıristiyan Haçlı ittifakı göçmen meselesini görmezden gelmektedir. Bu makalede Türkiye ve Batı ‘nın göçmen konusuna yaklaşımı ele alınacaktır.
Anahtar Kelimeler: ensar, muhacir,Yahudi-Haçlı İttifakı,Göçmen, Göçmenllik,Türkiye,
English
The View of Jewish-Christian Cross Alliance on Immigrant Issue and Ensar Country: Turkey
ABSTRACT
Turkey Immigrant issue is the biggest problem of our country and the world. Turkey has been made great sacrifice because of being a place where is widely residing or crossing point for immigrants. Especially, it is very important to behave like guests to immigrants.Turkey is in first place to shelter and to help immigrants in the world.However, Western world, rather Jewish-Christian cross allianceignore the immigrant issue The approach of Turkey and West will be discussed in the paper.
Keywords: : ensar, emigrant, Jewish-Christian cross alliance, Immigrant, Immigration, Turkey ENSAR - People who helped immigrated muslims
Deutsch
,
ABSTRAKT
,
Schlüsselwörter: ,
Makalenin Yazarları
Mesut MEZKİT     Yrd. Doç Dr.İsa Çelik
 
 
 
© Mart 2012 - Yenifikir Uluslararası Hakemli Akademik Fikir Araştırma Dergisi
AYDIN: Hasanefendi Mahallesi 1919 Sokak No:14 Kat:1 AYDIN
TLF.: 0256 214 48 21
İSTANBUL: Otağtepe Caddesi Timuçin Sokak Ekmekçioğlu Recidence No:1D: Anadoluhisarı/BEYKOZ/İSTANBUL
www.yenifikirdergisi.com - www.kulturtarihi.org
El-mek(e-Mail): yenifikir@Hotmail.com - info@yenifikirdergisi.com