Üye Girişi
E-mail
:
Şifre
:
 
Künye

YENİFİKİR

ULUSLARARASI HAKEMLİ AKADEMİK FİKİR ARAŞTIRMA DERGİSİ

İnternational Journal Of Academic Research and Studies

International Akademische Idee Forschungs Zeitschrift mit Richter

 ISSN:1308-9412

www.yenifikirdergisi.com

KURULUŞ TARİHİ :26 NİSAN 2009

THE DATE OF FOUNDATION:26 April 2009

ANSTALT DATUM :26 April 2009

Yılda İki defa ;28 Temmuz-28 Aralık aylarında yayınlanır.

Published two times a year : 28 July-28 December

Eröffnet zweimal Jährlich: am 28. Juli - 28. Dez

SAHİBİ/OWER/INHABER Gönül ŞAHİN MEZKİT

GENEL YAYIN YÖNETMENİ Executive Editor/General Direktor Mesut MEZKİT

EDİTÖR/ASSOCIATE /EDITOR Mesut MEZKİT/Süleyman Faruk GÖNCÜOĞLU

YAYIN KOORDİNATÖRÜ/YAZIİŞLERİ MÜDÜRÜ Coordinatör/Koordinator Rabia ÇAKI

YAYIN KURULU BAŞKANI/ HAED OF EDITORIAL BOARD / SENDE KOMİTEE

Mesut MEZKİT

YAYIN KURULU/EDİTORIAL BOARD/ SENDE KOMITEE LEITER

 Mesut MEZKİT

Gönül ŞAHİN MEZKİT

Süleyman Faruk GÖNCÜOĞLU

Doç. Dr. Celaleddin SERİNKAN

Yard.Doç.Dr. İsa ÇELİK

Cengiz ALTINTAŞ

Davut TÜRKSEVER

AKADEMİK DANIŞMAN/ ADVISORY OF ACADEMIC Doç. Dr CELALEDDİN SERİNKAN

Grafik/Tasarım/Graph and Design Works by/Graphische Gestaltung: Rabia ÇAKI

Baskı/Pressed by/Druck:Detay Fotokopi Zafer Mahallesi 127 Sokak No:2/B

AYDIN TLF:0 256 215 37 30 

REKLAM VE İLETİŞİM ADRESİ/COMMUNICATION/KOMMUNIKATION AYDIN:Adnan Menderes Bulvarı, Güzelhisar Mah. 37. Sokak No:8 Kat:2 AYDIN TLF.:0256 214 48 21 İSTANBUL:Otağtepe Caddesi Timuçin Sokak Ekmekçioğlu Recidence No:1D: Anadoluhisarı/BEYKOZ/İSTANBUL

www.yenifikirdergisi.com www.kulturtarihi.org

El-mek(e-Mail):yenifikir@hotmail.com

i n f o @ y e n i f i k i r d e r g i s i. c o m

ISSN:1308-9412

 
 
 
© Mart 2012 - Yenifikir Uluslararası Hakemli Akademik Fikir Araştırma Dergisi
AYDIN: Hasanefendi Mahallesi 1919 Sokak No:14 Kat:1 AYDIN
TLF.: 0256 214 48 21
İSTANBUL: Otağtepe Caddesi Timuçin Sokak Ekmekçioğlu Recidence No:1D: Anadoluhisarı/BEYKOZ/İSTANBUL
www.yenifikirdergisi.com - www.kulturtarihi.org
El-mek(e-Mail): yenifikir@Hotmail.com - info@yenifikirdergisi.com