• ISSN: 1308-9412 * e-ISSN: 2757-7120
  • 0(256) 214 48 21

Hakkımızda

Yeni Fikir Uluslararası Akademik Fikir Araştırma Dergisi (Yeni Fikir International Journal of Academic Research and Ideas) kısa adıyla Yeni Fikir Dergisi (YFD) 26 Nisan 2009 yılından beri yayın hayatına devam etmektedir. Yılda Temmuz ve Aralık olmak üzere iki sayı olarak çıkan dergimiz; Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlıðı Devlet Arşivleri Başkanlıðı, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi, Asos Sosyal Bilimler İndeksi, Araştırmax Bilimsel Yayın İndeksi, Advanced Science Index ve CiteFactor tarafından taranmaktadır. Dergimiz, sosyal bilimlerin; tarih, sosyoloji, felsefe, filoloji, coðrafya, arkeoloji, sanat tarihi, hukuk, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, iktisat ve güzel sanatlar gibi birçok alanında yerli ve yabancı araştırmacıların Türkçe ve diðer dillerdeki çalışmalarına yer vererek, bu çalışmaları akademik camianın katkısına ve tartışmasına sunmayı amaç edinmiştir. Yeni Fikir dergisi iki dilde yayın yapan uluslararası sosyal bilimler bir dergidir. Yeni Fikir dergisinin akademik yazıları hakemlidir.

Akademik çalışmaların yanında araştırma ve güncel fikri makalelerin de dergimizde yayımlanması, Yeni Fikir dergisini diðer hakemli dergilerden farklı kılmaktadır. Dergimiz, Mart-2012 tarihinden itibaren yayın hayatına hem basılı hem de elektronik ortamda devam etmektedir.

ISSN: 1308-9412
e-ISSN: 2757-7120

Yeni Fikir dergisi, Yeni Fikir Stratejik Araştırmaları Merkezi'nin (Yeni Fikir SAM) bir dergisidir.