• ISSN: 1308-9412
 • 0(256) 214 48 21

Yazım Yayın İlkeleri

 • Yeni Fikir dergisi iki dilde yayın yapan uluslararası sosyal bilimler bir dergidir.
 • Yeni Fikir dergisinin akademik yazıları hakemlidir.
 • Akademik tarzda yazılan araştırma ve inceleme yazıları ilgili heyetlerin tetkikinden sonra yayımlanabilir.
 • Hakem Kurulu yayım düzeni www.yenifikirdergisi.com adresinden incelenebilir.
 • Yeni Fikir dergisi gizli hakemlilik prensibini esas almıştır.
 • Hakem heyetine gönderilen yazının yazarının ismi gönderilmez.
 • Hakemler, birbirinden bağımsız olarak yazıyı inceler ve raporlarını ona göre verirler.
 • Dergiye gönderilen makalelerin metni Palatino Linotype 10 punto, tek aralıklı olarak, iki yana yaslı, paragraf öncesi ve sonrası 6 nk boşluk bırakılmalı ve makale başlığı ilk harfleri büyük ve ortalanmalıdır.
 • Yazar-yazarların isim ve soy isimleri,e-posta adresleri başlığın altında ortalanmış olarak yazılmalıdır.
 • Unvan, kurum ve e-posta adresleri için özel dipnot için yıldız işareti eklenmeli ve sayfanın altına bilgiler yazılmalıdır.
 • Öz , Abstract ve Kaynakça kısmı (ilk harfler büyük) Palatino Linotype 11 punto ve tek aralıklı olmalıdır. Türkçe Başlık ( İlk harfler büyük diğerleri küçük harf-italik) Palatino Linotype 18, İngilizce Başlık (İlk harfler büyük diğerleri küçük harf-italik) Palatino Linotype 16, Şekiller ve tablolar, 10 punto ve tek aralıklı olmalıdır. Bunlarda 6 nk boşluk bırakılmayacaktır. Bölüm ve Alt Bölümler, normal rakamlarla numaralandırılır. Bu düzenlemede, bölümler sırasıyla 1, 2, 3, .. (Kalın yazı tipi, Büyük harflerle, 13 punto). şeklinde numaralandırılırken, alt bölümler ve onların da altındakiler için normal rakamlar 1.1., 1.2., 1.3 (Kalın yazı tipi, ilk harfler büyük, 12 punto ),., ..., 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3 (Kalın yazı tipi ,ilk harfler büyük, 11 punto ),., ..., 1.1.1.1., 1.1.1.2., 1.1.1.3. (Kalın yazı tipi , ilk harfler büyük, 10 punto ), ... gibi birden çok haneli olacak şekilde verilir.
 • Kaynak gösterimi metin içinde olmalıdır. Eğer dipnotta kaynak verilecekse Palatino Linotype 9 punto ve tek aralıklı, boşluk bırakılmadan verilmelidir.
 • Kaynakçada makaleler: soyisim(büyük haflerle), isim, (yıl), başlık şeklinde devam etmelidir. Gönderilecek yazılarda sosyal bilimlerde yaygın ve kabul edilebilir kaynak gösterme usullerinde (MFL, Harward , Chicago, APA gibi) herhangi biri, kendi içinde tutarlı olmak şartıyla kullanılabilir.
 • Yeni fikir Dergisine gönderilecek yazılar , A4 boyutunda 15 sayfayı geçmeyecek şekilde düzenlenmelidir.
 • Yayımlanmak üzere gönderilen yazının aynısı veya benzerinin başka bir yerde yayınlanmamış olması gerekir.
 • Özgün çalışmalarda yazarların, yazının uluslararası bir yerde (Türkiye dahil) yayınlanmadığına dair imzalı beyanını içeren bir belge başvuruya eklenmelidir.
 • Yazılar belirlenen yazı ölçülerinde 80 gramlık A4 boyutunda beyaz kâğıda çıktısı dergi adresine, ayrıca e-posta adresine de gönderilmelidir.
 • Dergi, Türkçe-İngilizce olmak üzere iki dilde yayın yapacaktır Akademik yazılar, komisyonlarımız tarafımızdan tercüme edilecektir.
 • Çeviri ve inceleme yükümlülükleri ile hakem heyetine gönderilecek yazıların yükümlülükleri yazara aittir..
 • Çeviri, inceleme ve hakem heyetine gönderilecek yazıların kargo yükümlülükleri yazara aittir.
 • Yazarın talebi doğrultusunda ayrıca farklı dillerde de yayımlanabilecektir. (Rusça-Fransızca-Arapça-İspanyolca-İtalyanca gibi) Akademik yazıların dışında seviyeli yorum, görüş, tartışmalara da yer verilecektir.
 • Yazıların sorumluluğu yazarlarına, reklamların sorumluluğu da reklam verenlere aittir.
 • Gönderilen yazılar yayımlansın yayımlanmasın iade edilmez.
 • Derginin ve yazarın ismi kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.
 • Yeni Fikir dergisinde yayınlanacak çalışmaların imlâ ve noktalamasında yazarın tercihi geçerli olmakla birlikte gerekli görüldüğü taktirde TDK nın kurallarına göre düzeltmeler yapılacaktır.
 • Yeni Fikir dergisine gönderilen çalışmaların cevaplanma süresi 30 gündür. Bu zaman içerisinde cevap verilmeyen çalışmalar ulaşmamış demektir.
 • Akademik çalışmalarla ilgili, hakemlerin verdiği olumlu ya da olumsuz görüş, çalışmanın yazarına bildirilir; gerekli düzeltmeler istenebilir.
 • Yeni Fikir dergisinde yayımlanacak polemik konusu olan çalışmalarda en fazla 2 kez cevap yazma hakkı tanınır.
 • Yeni Fikir dergisinin bütün yayın hakları Gönül Şahin MEZKİT’e aittir.Yenifikir Dergisi, www.yenifikirdergisi.com adresinde de yayınlanmaktadır.