• ISSN: 1308-9412 * e-ISSN: 2757-7120
  • 0(256) 214 48 21

Sayı 32

Sayı 32

  • Yayın Dönemi: 2024 - Bahar-Yaz
  • Cilt: 16

Makaleler

  İsa Çelik

 

Büyük Menderes Havzasında Antik Kent Sit Alanlarının Mekânsal Dağılımı ve Kültür Turizmi Potansiyeli

Büyük menderes havzası tarım ve diğer ekonomik faaliyetleri açısından önemli olduğu kadar turizm açısından da önemli bir yöremizdir.

Bu çalışmada havzada bulunan ören yerlerinin mekânsal dağılımı yapılmıştır. Arkeolojik sit alanları haritalanarak yörenin kültür turizmi potansiyeli coğrafi perspektifte açıkça ortaya koyulmaya çalışılmıştır. Gayemiz bu çalışmada havza ve ülke kültür turizmine katkı sağlamaktır.


  1 - 26

  Anahtar kelimeler: Kültür turizmi, coğrafya, ören yeri, mekânsal dağılım.

 

  İndir

  İsa Çelik

 

Büyük Menderes Havzasında Kültüre Dayalı Turizm Türleri

Kültüre dayalı turizm türünün genel adı Kültür Turizmi ’dir. Kültür turizmi potansiyelini ortaya koyabilmek için kültüre dayalı turizm türlerini incelemek gerekir. Kültüre dayalı turizm türleri (inanç turizmi, musiki, festivaller, gastronomi vb.) kapsamaktadır.

Bu çalışmada kültüre dayalı turizm türleri ören turizmi, tarihi turizm ve inanç turizmiyle sınırlandırılmıştır. Bu çalışmada ören turizminde önemli antik kentler, havzanın ören turizm potansiyeli ve ören turizmi tur hatları üzerinde durulmuştur. Havzanın tarihi turizm ve inanç turizmi ortaya koyulmaya çalışılmıştır.  27 - 64

  Anahtar kelimeler: Turizm, Kültür, Tarih, Antik Kent, Coğrafya.

 

  İndir

  Mesut Mezkit

 

İslam Medeniyeti’nde Tıp Ve Kadavra Üzerinde İlk Otopsi Çalışmaları

Yaşadığımız asrın imkânlarıyla geçmişi değerlendirmek, tarihî tekâmülü katletmektir. 21. yüzyılın ilk çeyreğindeki gelişmeleri dikkate alarak 20. yüzyıldaki hadiselere bakıldığında farklılık bariz şekilde ortada iken; bin dörtyüzyıl evvelki bir zaman diliminden bahsederken çok dikkatli davranmak; ilmin mes’uliyetindedir. Bu anlamda yüzümüzü döndüğümüz, adeta varlığımızla eşdeğer gördüğümüz Emperyalist Batı Uygarlığını temsil eden devletler, Şarkiyatçılık ya da Oryantalizm adıyla kolonileştirme gayesine yönelik bilimsel bir disiplin tesis etmiş; buna da ilmîlik elbisesi giydirmişlerdir. Esas itibariyle bu durum, bilimsel sömürge düzeninin devamlılığını sağlayan bir tanımlamadır. Asırlarca sürdürülen Haçlı Seferlerinin bağnaz tutum ve yaptıkları kötülüklerinin bilimsel tarifidir. Hâlihazırda oryantalizm, güncel isimlendirmeyle küreselleşme çok etkin bir konumuyla güç gösterisine devam etmektedir. Bu hal endişe vericidir. Özellikle son iki yüz yılda İslâm Medeniyeti’nin Batı Kapitalizmi karşısında siyaseten gerilemesinin bir sonucu olarak Modern Uygarlık anlayışının batıdan doğuya ihracı, bilimde de kendisini fazlasıyla göstermiştir. Şarkiyatçılık (oryantalizm), İslâm coğrafyasında o kadar etkili olmuştur ki, 21. yüzyılda hâlâ bunun tesirlerini fazlasıyla görmek mümkündür. Batılı zihniyete göre çizdiği sınırların doğusunda kalan coğrafya Doğu olarak nitelenmiştir. Bu suni tasnif ile de Doğulu, hatalı yerde yaratılmış olmakla eşdeğer görülmüştür. Bu zihni yapıya göre Doğulu; ancak, Batı’nın değerlerini benimseyip bütünleşirse bu takdirde “onlar” gibi kabul görecektir. Bu kabul ise oryantalizmin belirlediği sınırlar içinde olacaktır.

Nitekim İslâm Dini’nin ilme karşı olduğu fikri, şarkiyatçılar tarafından dünyaya belletilmiş; bu da kendi içine kapanan, karşısındakini dev gören, iflah olmaz müslüman! algısının meydana gelmesine sebep teşkil etmiştir. İslâm Medeniyet Havzası’ndaki Müslümanlara; “başarırsa; sarı ırk başarır” sübliminal hipnozu devamlı zerk edilmiş; böylelikle Müslümanların muvaffakiyet gösterdikleri sahalardan biri olan tıp çalışmalarında bile geçmişi olmayan bir düşüncenin neşvünemâ bulmasına zemin hazırlanmıştır.


  65 - 83

  Anahtar kelimeler: İslam Medeniyeti’nde Tıp, Kadavra, Otopsi. Oryantalizm, Osmanlı, Türk

 

  İndir