• ISSN: 1308-9412 * e-ISSN: 2757-7120
  • 0(256) 214 48 21

Sayı 31

Sayı 31

  • Yayın Dönemi: 2023 - Güz-Kış
  • Cilt: 15

Makaleler

  Muhammet Oğur

 

Turgut Özal Dönemi’nde İş İnsanlarıyla Yapılan Yurt Dışı Gezilerinin, Türkiye İhracatını Artırmaya Yönelik Etkisi

Öz

1983-1993 yılları arasındaki dönem, Turgut Özal’ın hem 24 Ocak kararlarındaki rolü, hem de 1983’te başbakan, 1989’da cumhurbaşkanı olması yönünden, “Özal Dönemi” olarak adlandırılmasına sebep olmuştur. Turgut Özal dönemi, özellikle ekonomi ve dış politika açısından Türkiye’nin en çok tartışılan ve en çok örnek gösterilen zaman dilimlerinden birisini oluşturmaktadır. Turgut Özal’ın daha hükümet lideri olmadan hazırlanmasına öncülük ettiği 24 Ocak kararları ve sonrasında başbakan olarak, alınmasına aracılık ettiği ekonomik kararların, Türk ekonomisinin dönüşümüne sebep olduğu düşünülmektedir. Pek çok eleştirinin yapıldığı bu dönem ekonomisinin temel dinamiklerinden birisi de, iş insanlarıyla yapılan yurt dışı gezileridir. Bu geziler, Türkiye ihracatını artırma gibi olumlu sonuçlar doğurduğu gibi, Türkiye’ye ithalatın artmasına sebep olması yönüyle olumsuz eleştiriler de almıştır. Ekonominin tarıma dayalı görünümden, sanayiye dayalı biçime dönüşmesine etki eden bu dönemde, sanayinin ekonomideki payının artmasında iş insanlarıyla yapılan yurt dışı gezilerinin etkisi olduğu değerlendirilmektedir. Bu dönemin ekonomi ile ilgili merak edilen yönlerinin ortaya konulması araştırmacılar ve günümüz siyasetçileri açısından önemli bir rehber olacaktır.


  01 - 17

  Anahtar kelimeler: Turgut Özal, Yurt Dışı Geziler, Ekonomi.

 

  İndir

  Fatih Nacar, Sadiye Tutsak

 

Konya’nın Elektrikle Buluşması ve Konya Elektrik Türk Anonim Şirketinin Faaliyetleri(1926-1932)

Öz

Elektrik, günümüz teknolojisinin en yaygın kullanılan ve vazgeçilmez enerji sağlayıcısıdır. Bugün yaşam alanımızın hemen her köşesinde kolayca erişebildiğimiz elektrik, kullanılabilir duruma gelebilmesi için farklı ve zorlu aşamalardan geçmektedir. Geçmişte elektriğin yaygınlaşmaya başlaması kolay olmamıştır. Üretimi, dağıtımı, kullanımı her ülkeye ve her şehre göre farklılık göstermiştir. Anadolu topraklarında elektriğe erken kavuşan illerden biri de Osmanlı ve Cumhuriyet döneminin önemli şehirlerinden biri olan Konya’dır. Çalışmamızda Konya’da elektriğin üretimi ve dağıtımı amacıyla kurulan Konya Türk Elektrik Anonim Şirketinin faaliyetleri üzerinden Konya’nın elektrikle buluşması anlatılmaya çalışılmıştır. 1926 yılında kurulan şirket 1929 senesinde şehri elektrikle buluşturmuştur.


  18 - 29

  Anahtar kelimeler: Konya, Elektrik, Elektrik Üretimi, Elektrik Şirketi, Şehir Aydınlatması

 

  İndir