• ISSN: 1308-9412
  • 0(256) 214 48 21

Sayı 7

Sayı 7

  • Yayın Dönemi: 2011 - Temmuz

Makaleler

  Mesut Mezkit

 

Hıristiyanlaştırma Çabalarındaki Temel Çelişkiler

Türkiye’de misyonerlik faaliyetlerinin yoğunluk kazanması, dikkat çekicidir. Misyonerlik faaliyetlerinin kanuni birtakım hakları kendi amaçları doğrultusunda kullanma temayülleri hassasiyeti daha da artırmıştır.Böylesi bir ortamdan faydalanmak isteyen misyonerler, Hıristiyanlaştırma faaliyetlerini o kadar sinsice yapmaktadırlar ki, Hıristiyanlığı bilmeyen birçok insanımız-başta gençlerimiz olmak üzere- yapılan bu tür propagandalara kanmaktadır. Özellikle terör kaynaklı yapılanmalara ve aleviler üzerine odaklanmaları meselenin ciddiyetini göstermektedir. Misyonerler, insanımıza yaklaşırken Hıristiyanlığın aslını değil; sahtesini anlatmaktadırlar. Yazılan İnciller’den bahsedilmemekte; bilakis gizli emellerine ulaşmada hangi yol geçerliyse onu zerketmektedirler. Hıristiyanlığı “barış, hoşgörü, diyalog, insana hizmet eden, fedakârlık dini, mazlumların dini” gibi yaalarla insanımızı kandırmaktadırlar. Asrımızdaki bazı müslüman kimlikli kişilerin yaptığı terör işlerini de İslâm’a mâl ederek, bütün Müslümanları kötülemekte; dolayısıyla İslâm Dinini “terör”dini olarak yaalama çabası içerisindedirler. Bunun için her türlü iletişim vasıtalarını kullanmaktadırlar. Hatta sevgili Peygamberimizi kötü fiillerle vasıfladırmaktadırlar. Bu kötüleme işlerini dışarıda değil; Türkiye’de yapmaktadırlar.

  1 - 11

 

  İndir

  Celaleddin Serinkan, Doç. Dr. Pamukkale Üniversitesi İİBF

 

Denizli Dershanecilik Sektöründe Michael Porter’ın Rekabet Güçleri Araştırması

Bu çalışmanın amacı, Denizli dershane sektörünün mevcut durumunun stratejik yönetim perspektifinden analiz edilmesi ve sektörün gelişimi için stratejik öneriler getirilmesidir. Bu amaçla öncelikle stratejik yönetim yaklaşımı incelenmiş; daha sonra rekabet ve rekabet güçleri incelenmiştir. Bu nedenle için rekabet gücü analiz yöntemlerinden biri olan Michael Porter’in beş güç analizi ile sektör hakkında değerlendirme yapılmıştır. Sonuç ve değerlendirme kısmında ise önceki bölümde yapılan değerlendirme ve analizlerin ışığında sektör için stratejik öneriler getirilmiştir.

  13 - 20

 

  İndir

  Abdul Rahman Adam, National University of Malaysia, Bangi

 

Malezya’nın Dış Politika Stratejisi ve Türkiye

  61

 

  Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan

 

Somali’nin Gözyaşları

Somali, son 60 yılın en büyük kuraklık ve açlık sıkıntısını yaşamaktadır. Somali'nin karşı karşıya kaldığı bu tablonun, uygarlığın, çağdaş değerlerin, insani hasletlerin sınanmasına ve bütün bu değerler üzerinde yeniden düşünmeye vesile olmuştur. Yaşanan bu dramın, halkların karşılaştığı felaketlerle mücadelede küresel düzeyde işbirliği sağlanması, sorumluluk üstlenilmesi ve dayanışma sergilenmesinin temel bir insanlık görevi olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi

  23 - 24

 

  İndir

  Michel Chossudovsky

 

Türkiye Suriye’de Ne Arıyor?

  25 - 26

 

  İndir

  Muhammed Nureddin

 

Türkiye ve Suriye: Stratejik Derinliğin Sonu

  27 - 30

 

  İndir

  Erkin Ekrem

 

Türkiye-Çin İlişkileri: Çin’in Gözünde Türkiye

Çinliler, Türkiye'yi Göktürkler, Kore Savaşı, güçlü ordu, Asya ile Avrupa köprüsü gibi sözcüklerle tanımaktaydı. Ayrıca Türkiye, Doğu Türkistan bağımsızlık hareketine destek veren bir ülke olarak da belirtilmektedir, özellikle 5 Temmuz Urumçi olayları sonrası bu kanıt daha da güçlenmiştir. Son yıllarda Türkler oynadıkları futbolla da tanınmıştı, 2002 FIFA Dünya Kupası elemelerinde dünya üçüncüsü olan Türkiye, grubun son maçında Çin'i 3-0 yenmişti. Benzer durum 8 yıl sonra da yaşanmış ve 2 Eylül 2010'da FİBA 2010 Dünya kupası karşılaşmalarında Türkiye-Çin basketbol maçı 87-40 olarak sonuçlanmıştı.

  31 - 33

 

  İndir