• Ramazanpaşa Mahallesi 23 Sokak No 12 Kat 2 Efeler Aydın
 • 0(541) 354 55 07
 • Ramazanpaşa Mahallesi 23 Sokak No 12 Kat 2 Efeler Aydın
 • 0(541) 354 55 07

Yarışma

GÖÇMEN SORUNUNA GENÇ BAKIŞ

Konulu Kısa Film, Hikaye ve Makale Yarışması

Yarışma Sonuçları

HİKAYE

 1. DENİZ OCAK: KARANLIĞIN UMUDU
 2. BÜŞRA ERYILMAZ: UMUDUN RENGİ MAVİ
 3. ÇAĞRI ÇARDAKLI: YERYÜZÜNDE BİR GÖÇMENİN YERİ
 4. MELEK ZEREN: BİLİNMEYEN DİYARI UMUT IŞIKLARI (Teşvik Ödülü)
 5. İPEK YÜCE: VİCDANIN SESİ (Teşvik Ödülü)

MAKALE

 1. BUSE KESKİN: SURİYELİ GÖÇMEN SORUNUNA GENEL BAKIŞ
 2. MUSTAFA ŞAHİN: TOPLU GÖÇ ALAN ÜLKELERDE GÖÇMEN ŞEHİRLERİ PROJESİ
 3. NESLİHAN TOPCU: MÜLTECİ SORUNU
 4. SEMA KÜNBETLİ: GÜVENLİ BÖLGE POLİTİKASI CERABLUS TECRUBESİ (Teşvik Ödülü)
 5. ELİF DURSUN - SELİN DEMİR: SURİYELİ MÜLTECİLERİN İŞGÜCÜ PİYASASINA ETKİSİ (Teşvik Ödülü)

Amaç

Adnan Menderes Üniversitesinde okuyan öðrencilerinin gözüyle göçmen sorununa farklı ve akademik bir bakış açısı getirmek.

Proje

1.Proje amaçları

a) Ülkemizdeki yabancı göçmenlerin durumuna eðilerek hem devlete hem de halka sorun olma potansiyeli taşıyan yaraya bir merhem olmak…
b) Aydın ilinde geçici veya sürekli ikamet etmek durumunda olan yabancı göçmenlerin durumlarına ilgi göstermek…
c) Herkesin doðduðu yerin doyduðu yer olması düşüncesi ile hareket ederek kendi memleketlerine geri dönüşü teşvik etmek…
d) Göç ettikleri yerde misafir konumda olan göçmenler hakkında yerel halk nazarındaki olumsuz düşüncelere set çekmek…
e) Göçmenlerin göç ettikleri ülkedeki yerel halk nazarında oluşan olumsuz imajlarına dikkat çekerek, tarafların birbirlerine anlayışla yaklaşıp empati yapmalarını temin etmek…
f) Sayılan bu hedeflere ulaşmak adına hikâye,makale ve günümüzün en yaygın ve herkese en kolay erişim imkânı sunan sosyal medyada kullanma amaçlı kısa filmler hazırlatmak ve yayınlamak…

2. Proje hedefleri

a) Proje kapsamında yapılacak olan yarışma ile derlenecek eserler sosyal medya başta olmak üzere iletişim araçları kullanılarak halkla paylaşılacaktır.
b)Toplum nazarında göç ve göçmenlerle ilgili bir farkındalık oluşturulmaya çalışılacaktır.
c) Sosyal medyanın yaygınlıðı, kullanım kolaylıðı, gücü ve etkinliði ile projemizin geniş kitlelere ulaşması kolaylaşacaktır.
d) Sosyal medyanın ölçülebilir veriler sunuyor olması, sonraki fikirlere zemin teşkil edecek istatistik bilgileri derlememiz kolaylaşacaktır.
e) Projeden elde edilen veriler ve toplumsal yansımaları kullanılarak göçmenlere dönük eðitim çalışmaları için kullanılabilecektir.
f) Literatüre katkı yapacak analiz ve araştırma çalışmaları yapılmasına imkân saðlanacaðı deðerlendirilmektedir.

3. Üç Aşamalı Proje

a) Üniversite gençlerini proje kapsamında teşvik ederek özgün eserler ortaya çıkmasını saðlamak.
b) Elde edilen eserleri başta göçmenlerin dilleri olmak üzere batı dilleri de dâhil en az 10 dile tercüme etmek.
c) Özellikle sosyal medya ve internet dâhil her türlü iletişim vasıtalarını kullanarak tüm dünyaya ulaştırmak.

Yarışma Ölçüleri

Adnan Menderes Üniversitesinde okuyan ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öðrencilerinin katılımıyla ülkemizin ve uluslararası toplumun kanayan bir yarası olan göçmen sorununa farklı ve akademik bir bakış açısı getirilmesine katkı yapmak amacıyla hazırlanan bu yarışmada hikâye, makale ve kısa film şeklinde üç bölüm bulunmaktadır.Kısa film için sosyal medya üzerinden Halk Jürisi oylamaya katılabilecektir.

Yarışmaya gönderilecek eserin ana teması göç, göçmenlik, göç yolunda yaşananlar olmalıdır (AŞAĞIDA DETAYLARI VERİLMİŞTİR). Göçün siyasi, ekonomik, kültürel vb. her türlü sebep ve kaynaklarını irdeleyen, tasvir eden ve sonuçlarını sorgulayan eserler olması temel hedeftir. Bu konulara temas eden, insanî yardımlaşma deðerlerine vurgu yapan eserler tercihte öncelikli olacaktır. Eserlerdeki üreticilik, özgünlük ve insani mesajlar taşıması diðer deðerlendirme ölçütleridir.Aşaðıda verilen bazı konu başlıkları sınırlandırma amaçlı olmayıp yarışma konusuna ait bir fikir verebilmesi için yazılmıştır. Göç sorununa deðinen her konu kabul edilecektir.

 • Mültecilerin Türkiye’nin sosyo-ekonomik yapısına uyumu
 • Mültecilerin işgücü piyasasına uyumu, girişimcilik özellikleri
 • Mülteciliğin temel hak ve özgürlükleri
 • Göçmen çocuklar
 • Mülteci mutabakatının vize serbestliði diyaloðu ile ilişkisi
 • İnsanca göç etme hakkı
 • Göç hareketliliði sırasındaki can kayıplarının önlenmesi
 • Mülteci sorununun sebepleri arasında hangi unsurlar daha etkindir? Meselâ, devam eden iç savaşlar, siyasi sıkıntılar, ekonomik krizler, enerji yatakları (petrol, doðalgaz vb).
 • Mülteci krizinin geleceði
 • Dünyada göçmenlik
 • Göçmen sorununun AB’ye etkileri
 • Göçmenler neden Batı’yı tercih ediyor
 • Göçmenlerin kendi ülkelerine dönmelerinin avantajları
Gönderilen eserler profesyonel çekim ve kurguyu zorunlu kılmayan bir formatla, Youtube isimli sosyal medya platformu üzerinden, belirlenen tarih aralıðında, başvuru formunda belirtilen hesap adıyla paylaşılacaktır.

Başvuru

KISA FİLM için
Başvuru sahibi, ilk aşamada yarışma şartlarını okuduktan sonra başvuru formunu doldurarak derneðin e-posta adresine göndermesi gerekmektedir (e-posta: yenifikir@hotmail.com-yenifikirsam@hotmail.com)
Kısa Film (3 dakika süreli + 30 saniye) profesyonel çekim ve kurguyu zorunlu kılmayan bir formatla, Youtube isimli sosyal medya platformu üzerinden, başvuru formunda belirtilen hesap adı ve #yenifikirsamTR hashtagi ile paylaşım yapılacaktır.

Kısa Film Başvurusu için;
 • Katılımcı adına youtube hesabı açmak,
 • www.yenifikirsam.com sitesinde yayınlanan başvuru formunu doldurmak,
 • #yenifikirsamTR hashtagi kullanmak gereklidir.

HİKAYE için
Başvuru sahibi, ilk aşamada yarışma şartlarını okuduktan sonra başvuru formunu doldurarak hikaye ile birlikte (hikayenin başında rumuz olması zaruridir) derneðin e-posta adresine göndermesi gerekmektedir (e-posta: yenifikir@hotmail.com-yenifikirsam@hotmail.com).

MAKALE
için
Başvuru sahibi, ilk aşamada yarışma şartlarını okuduktan sonra başvuru formunu doldurarak makale ile birlikte (makalenin başında rumuz olması zaruridir) derneðin e-posta adresine göndermesi gerekmektedir (e-posta: yenifikir@hotmail.com-yenifikirsam@hotmail.com).

Gönderilen eser kendi bölümünde (kısa film, hikaye veya makale) ilk yediye (7) girmesi durumunda katılımcı ile iletişim numaraları üzerinden irtibata geçilerek, başvuru sahibi olarak yarışma şartlarının bütün sayfalarını imzalaması talep edilecektir. Ekip olarak başvuru yapılacak olması durumunda sadece ekip sözcüsünün bilgileri yazılarak, ekip sözcüsü tarafından imzalanacaktır. Yarışma şartları tamamında imzası olmayan başvuru sahiplerinin başvuruları kabul edilmeyecektir.

Önemli Not:
Özgeçmiş ve diðer bilgiler tam olarak girilmelidir. İletişim numaraları her an ulaşılabilir olmalıdır. Bu iletişim numaralarıyla ilk 7’ye giren eser sahiplerinden eserlerin ve şartların kabul edildiðine dair ıslak imzalı ve yarışmaya giren eserlerin DVD veya CD veya Taşınabilir bellek (USB) ortamında asılları elden veya kargo ile teslim alınacaktır. Kargo ücreti Dernek’e aittir.

Dernek İletişim:
Adres: Güzelhisar Mahallesi 37 Sokak No:8 Kat:2 Efeler/AYDIN
E-posta: yenifikir@hotmail.com- yenifikirsam@hotmail.com / www.yenifikirsam.com
Destek Hattı: 0(541) 354 55 07 - 0(256) 214 48 21

Sitemizin hem web sürümü hem de mobil sürümü mevcut olup, her iki yoldan da başvuru formu ve şartnamesi indirilebilir.

Son teslim tarihi: 14 NİSAN 2017 Saat: 23:59

Yarışma Şartları

Başvuru formunda belirtilen dernek web sitesine gönderilen eserler (kısa film: halk oylaması için) derneðimiz kanalıyla Youtube ve Facebook isimli sosyal medya ve facebook üzerinden halka açılacaktır.

Başvuru yapan katılımcı kendisine ait kimlik bilgilerini doðru ve eksiksiz beyan etmekle yükümlüdür.

Yarışmaya her bir öğrenci tek bir eserle katılabilir. İsteyen öðrenci her üç bölümden de eser sunabilir.

Seçici Kurul üyeleri ile Dernek Yarışma Yürütme Kurulu üyeleri ve bunların soyad/ birinci derece yakınları yarışmaya katılamayacaktır.

Eserler konu gereði birkaç kişi veya bir ekip tarafından yapılacak çalışma ürünü olarak hazırlanabilir.

Yarışmaya birey ya da takım olarak katılmak mümkündür. Ancak yarışma başvurusu tek isimle yapılmalıdır. Ödüller takım katılımcılar için deðişmemektedir ve yarışmayı kazanma durumunda belirtilen ödül, başvuru formunda belirtilen katılımcı ismine teslim edilir.

Eser belirtilen tarihler arasında (16 Ocak-14 NİSAN 2017) hazırlanmış ve kısa film sisteme yüklenmiş, diðer eserler dernek e-posta adreslerine gönderilmiş olmalıdır. Eserler yukarıdaki ana tema ve örnekleri verilen konuları temel alarak hazırlanmalıdır.

Katılımcı eserinde (makale, hikâye ve kısa film) telif hakkı olan müzik, film parçası, fotoðraf, görsel ve yazılı malzeme gibi hiç bir materyali kullanamaz ya da izinli kullandıðını başvuru formuyla birlikte yazılı olarak beyan etmelidir (Sisteme yüklenebilir). Yazılı eserlerde kullanılacak alıntılarda akademik etik kurallar çerçevesinde atıf yapılmalıdır. Telif hakkı katılımcının kendi sorumluluðunda olup, Yeni Fikir Stratejik Araştırmaları Derneði’nin (Yeni Fikir SAM) telif haklarından doðan herhangi bir sorumluluðu olmayacaktır.

Video küçük çocuk görüntüleri içeriyorsa çocuðun ailesinden onay alınmış̧ olunduðunu ve videonun Yeni Fikir SAM tarafından kullanılabilmesine ve/veya deðiştirilebilmesine izin verildiði eseri hazırlayan kişi ya da kişilerce baştan kabul edilmiştir.

Videolar müstehcen, saldırgan, uygunsuz veya sakıncalı unsurlar içermemeli; herhangi bir kurum ya da kişinin mahremiyetini, telif hakkını, ticari marka veya fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemelidir. Bu konuda tüm sorumluluk eseri hazırlayan(lar)a aittir.

Katılımcılar bu yarışmaya başvuru yaparak; tasarımın içinde yazılan tüm yazıların, videoların ve görsellerin kendilerine ait olduðunu, sunmuş oldukları videolar ve görsellerle ilgili tüm haklarından feragat ettiklerini ve bu hakları Yeni Fikir SAM’a devrettiklerini, bu hususlarla ilgili olarak hiçbir hak talebinde bulunmayacaklarını kabul ve taahhüt ederler.

Değerlendirme

Kısa film için yenifikir@hotmail.com ya da yenifikirsam@hotmail.com adresine 14 NİSAN 2017 Saat:23:59 tarihine kadar başvuru formunu göndermeyen ve/veya eserini youtube'a yüklemeyen,

Hikaye ve makale için yenifikir@hotmail.com ya da yenifikirsam@hotmail.com adresine 14 NİSAN 2017 Saat:23:59 tarihine kadar başvuru formu ve eserini göndermeyen,

katılımcıların eserleri deðerlendirmeye alınmayacaktır.

Deðerlendirme, Yeni Fikir Stratejik Araştırmaları Derneði (Yeni Fikir SAM) ve diðer paydaşlar olan Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) ve Türkiye Kızılay Derneði Aydın Şubesi uzman kişilerinin katılımıyla oluşturulan bir kurul tarafından yapılacaktır.

Kısa film için: Gönderilen kısa film jüri oylaması yanında açılacak olan sosyal medya hesabından da yayınlanacak ve orada da bir seçime tabi tutulacaktır (Halk Jürisi). Yarışma için başvurunun bittiði gün itibariyle sosyal medyada en yüksek BEĞENİ alan eserlerden (alt sınır 150 beðeni) birinci olana 20, ikinci olan esere 15, üçüncü olan esere 10 ve 150 beðeniyi geçen her esere 5 puan verilecektir. Bu puanlar jüri puanına ilave edilecektir. (Halk Jürisi Oylaması için Son Tarih: 14 NİSAN 2017 Saat: 23:59)

Jüri, Yeni Fikir SAM, Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) ve Türkiye Kızılay Derneði Aydın Şube Başkanlıðı’ndan konunun uzmanları, eðitimciler ve akademisyenlerden teşekkül edecektir.

Yarışma katılımcıları burada beyan edilen şartları kabul etmiş sayılır. Yarışma şartlarına uyumsuzluk tespiti ödül kazanımını engellemektedir. Yarışmada dereceye giren eserler Yeni Fikir Stratejik Araştırmaları Derneði (Yeni Fikir SAM) tarafından 10 adet dile tercüme ettirilerek uluslararası kamuoyuna duyurulacaktır. Bu hedefe ulaşmak için öncelikle ve özellikle akademik ve seviyeli dergi ve benzeri medya mecraları tercih edilecektir. Yarışmaya gönderilen bütün eserler Yeni Fikir SAM tarafından tanıtım ve görünürlük çalışmalarında sınırsız sayıda kullanılabilir, yabancı dillere çevrilerek uluslararası alanlara paylaşılabilir. Üçüncü şahılar tarafından, eser sahibi ve/veya Yeni Fikir Stratejik Araştırmaları Derneði (Yeni Fikir SAM) dışında izinsiz olarak kullanılamaz.

Tarihler

1.Yarışma başlangıç tarihi: 16 Ocak 2017
2.Eser gönderim için son gün: 14 NİSAN 2017 Saat: 23:59
3.Halkoyu için son tarih (kısa film için): 14 NİSAN 2017 Saat: 23:59
4.Deðerlendirme süreci: 15 NİSAN-26 NİSAN 2017
5.Ödül töreni: 27-30 NİSAN 2017

Ödüle hak kazandıðı halde belirtilen süre dâhilinde (son gün 30 Haziran 2017) ödülünü almaya gelmeyen katılımcı bu hakkından vazgeçmiş sayılacaktır.

Yeni Fikir SAM, hediyelerde deðişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Bu yarışma, 2016 PRODES destekleri kapsamında İçişleri Bakanlıðı Dernekler Dairesi Başkanlıðı tarafından desteklenen bir proje faaliyetidir.

Sıralama ve Ödül Sistemi

Her bir bölüm (kısa film, hikaye veya makale) için

Birincilik Ödülü: 4 Çeyrek Altın + Başarı belgesi

İkincilik Ödülü: 3 Çeyrek Altın + Başarı belgesi

Üçüncülük Ödülü: 2 Çeyrek Altın + Başarı belgesi

Dördüncülük Ödülü: 1 Çeyrek Altın + Başarı belgesi

Beşincilik Ödülü:1/2 Çeyrek Altın + Başarı belgesi

Ayrıca her katılımcıya katılım sertifikası verilecektir. Yarışma katılımcıları burada beyan edilen şartları kabul etmiş sayılır. Yarışma şartlarına uyumsuzluk tespiti ödül kazanımını engellemektedir. Yarışmada dereceye giren eserler Yeni Fikir Stratejik Araştırmaları Derneði (Yeni Fikir SAM) tarafından 10 adet dile tercüme ettirilerek uluslararası kamuoyuna duyurulacaktır. Bu hedefe ulaşmak için öncelikle ve özellikle akademik ve seviyeli dergi ve benzeri medya mecraları tercih edilecektir. Yarışmaya gönderilen bütün eserler Yeni Fikir SAM tarafından tanıtım ve görünürlük çalışmalarında sınırsız sayıda kullanılabilir, yabancı dillere çevrilerek uluslararası alanlara paylaşılabilir. Üçüncü şahılar tarafından, eser sahibi ve/veya Yeni Fikir Stratejik Araştırmaları Derneði (Yeni Fikir SAM) dışında izinsiz olarak kullanılamaz.

Juri Üyeleri

Jüri üyeleri Yeni Fikir SAM, Adnan Menderes Üniversitesi, Türkiye Kızılay Derneði Aydın Şube Başkanlıðı’ndan oluşan bir heyetten teşekkül etmiştir.


Kısa Film Jüri Heyeti


Prof. Dr. Halim ESEN( Jüri Başkanı) (ADÜ- İletişim Fakültesi Dekan V.)

Yrd. Doç. Dr.Mustafa ASLAN (ADÜ Genel Sekreter V./ İletişim Fakültesi Dekan

Yardımcısı/Öðretim Üyesi)

Yrd.Doç Dr.Hicabi ARSLAN (ADÜ -İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı/Öðretim Üyesi)

Yrd. Doç. Dr. Aynur ÖRNEK (ADÜ -İletişim Fakültesi Öðretim Üyesi)

Bekir Sıtkı PEKMEZCİ (Türkiye Kızılay Derneði Aydın Şube Başkanı)


Hikâye Jüri Heyeti


Davut TÜRKSEVER (Jüri Başkanı)(Yeni Fikir SAM-Nazilli Sosyal Bilimler Lisesi Edebiyat

Öðretmeni)

Gülseren ALTINTAŞ (Yeni Fikir SAM-Aydın Gazipaşa Ortaokulu Fen Bilgisi Öðretmeni)

Yrd. Doç. Dr. İsa Çelik (Yeni Fikir SAM-Muðla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öðretim Üyesi)

Yrd. Doç. Dr.Yüksel GİRGİN (ADÜ-Eðitim Fakültesi Öðretim Üyesi)

Arş.Gör.Sumru YILDIRIM (ADÜ- İletişim Fakültesi Öðretim Elemanı)Makale Jüri Heyeti


Davut TÜRKKAN (Jüri Başkanı) (Yeni Fikir SAM- Aydın Çeştepe ilkokul Müdürü)

Yrd. Doç. Dr. Murat Kemal AVCI( ADÜ-Ziraat Fakültesi Öðretim Üyesi)

Yrd. Doç. Dr. Ramazan Kemal HAYKIRAN (ADÜ-Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölüm

Başkan/Öðretim Üyesi

Yrd. Doç.Dr.Ali BİLGENOĞLU (ADÜ-Nazilli İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Öðretim Üyesi)

Yrd. Doç Dr. Osman Kürşat ACAR (Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler

Fakültesi İnsan Kaynakları Yönetim Anabilim Dalı Başkanı/Öðretim Üyesi)

Dr.Nezahat BELEN (Pamukkale Üniversitesi)

Danışma Kurulu


1. Ziraat Yük Müh. Mesut MEZKİT--Yeni Fikir SAM/Başkan, Türkiye Kızılay Derneði Aydın Şubesi Başkan Vekili,Yazar, Gazeteci, Araştırmacı, Tapu Sicil Müdür Yardımcısı
2. Gönül ŞAHİN MEZKİT--Yeni Fikir SAM/ Başkan Yardımcısı, Yazar, Goethe Enstitüsü Almanca Öðretim Uzmanı, Adli Bilirkişi, Yeminli Mütercim
3. Soner KOÇ- Göç İdaresi Aydın İl Müdürü
4. Yunus KURT--Yeni Fikir SAM/Üye/Bayındır Memur Sen Aydın İl Temsilcisi Sekreteri/Kadastro Memuru
5. Ali AKDEMİR--Yeni Fikir SAM/ÜYE, Bilişim Uzmanı, Radyo Programcısı, Gazeteci
6. Erdal AKIL-Türkiye Kızılay Derneði Aydın Şube Müdürü
7. Alaattin USLU--Aydın STK Platformu Başkanı/AKEV Yönetim Kurulu Başkanı
8. Faruk ULUDAĞLI--Ensar Aydın Şubesi Danışma Kurulu Başkanı/ Aydın STK Platformu Genel Sekreteri
9. Muhammet Enes YILDIZ--Ak Parti Gençlik Kolları Başkanı
10. Kerim ERİM--Ensar Aydın Şube Başkanı/Bey Camii İmam-Hatibi
11. Cemaleddin ESGİN--IHH Aydın Şube Başkanı
12. Yusuf TEKER-Aydın Nesil Derneði Başkanı
13. Mustafa ÇALIŞKAN-Aydın Nesil Derneði Üyesi/İncirliova İlçe Milli Eðitim Müdürü
14.Rabia ÇAKI--Yeni Fikir Dergisi Yazı İşleri Müdürü, İktisatçı ve Bilişim Uzmanı
15.Kemal AKYEL - Türkiye Kızılay Derneði Aydın Şube Sayman/Türkçe Öðretmeni/İşadamı

Başvuru Formları ve Şartnameleri

Kısa Film Yarışması Başvuru Formu ve Şartnamesi

Hikaye Yarışması Başvuru Formu ve Şartnamesi

Makale Yarışması Başvuru Formu ve Şartnamesi