• Ramazanpaşa Mahallesi 23 Sokak No 12 Kat 2 Efeler Aydın
  • 0(541) 354 55 07
  • Ramazanpaşa Mahallesi 23 Sokak No 12 Kat 2 Efeler Aydın
  • 0(541) 354 55 07

Yeni Fikir SAM’dan “Kendimi Tanıyorum Mutlu Yaşamayı Seviyorum” adlı bir proje daha

Yeni Fikir Stratejik Araştırmaları Derneði (Yeni Fikir SAM) Kurucu Başkanı Mesut Mezkit, öðrencilerin baðımlılık eðilimleri konusunda gençlerin aile, sosyal çevre ve arkadaş grubu gibi temel risk ve koruma faktörlerinin analizini yapmak istediklerini söyledi. Mezkit, “Bu projenin hedefi öncelikle madde baðımlılıðına eðilimi olan bireyler tespit edilerek, birey daha maddeye bulaşmadan harekete geçmektir. Bireyin ilgi ve dikkatini ölçerek güçlü yönleri üzerinde durmak ve pozitif işlevsellik metoduyla fert daha baðımlı hale gelmeden önleyici tedbirleri almak projenin temel hedefidir” dedi.
Yeni Fikir Stratejik Araştırmaları Derneði (Yeni Fikir SAM) İçişleri Bakanlıðı Dernekler Dairesi Başkanlıðı tarafından desteklenen ‘Kendimi Tanıyorum Mutlu Yaşamayı Seviyorum” adlı bir projeyi daha geliştirdi. Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ), Türkiye Kızılay Derneði Aydın Şubesi ve Aydın İl Saðlık Müdürlüðü’nün ortak ve Aydın Uður Temel Lisesi’nin uygulama okulu olduðunu söyleyen Yeni Fikir Stratejik Araştırmaları Derneði (Yeni Fikir SAM)Kurucu Başkanı Mesut Mezkit, proje yürütücüsünün eðitimci Davut Türkkan olduðunu belirterek şunları kaydetti: “Yapılan araştırmalar, toplanan verilere göre cinayetlerin %60'ı, saldırıların %40'ı, tecavüzlerin %33'ü alkol kullanımı ile ilgili. Yine yapılan bir araştırmada madde baðlantılı ölümlerin %1.2'si 15 yaş altında, %8'inin 15-19 yaş olduðu, 2013 türkiye uyuşturucu raporuna göre 15-24 yaş gurubunda yaşam boyu uyuşturucu madde kulanım oranının %2.9 olduðu, özellikle teknoloji baðımlılıðı konusunda avrupa çevrimiçi çocuklar araştırmasının (2015) sonuçlarına göre Türkiye'de çocukların %25'i interneti baðımlılık derecesinde kullandıðı, TUİK verilerine göre internet kullanım amacı olarak %80,9'lu oranla sosyal medyanın ilk sıralarda yer alması ve bunun her geçen gün artması baðımlılıkla mücadelenin önemi ortaya çıkmakta.

Yeni Fikir SAM Kurucu Başkanı Mesut MEZKİT “Kendimi Tanıyorum Mutlu Yaşamayı Seviyorum” adlı projenin amacı hakkında şu bilgileri aktardı:

Projenin Amacı:

1-Öðrencilerin baðımlılık eðilimleri konusunda gençlerin aile, sosyal çevre ve arkadaş grubu gibi temel risk ve koruma faktörlerinin analizini yapmak.
2-Bu risk ve koruma faktörlerinin proje bölgesinde ne düzeyde olduðu, koruma faktörlerinin nasıl arttırılıp risk faktörlerinin nasıl azaltılabileceði konusunda somut veriler ışıðında çözüm önerileri sunmak.
3-Öðrencilerin baðımlılık eðilimleri konusunda mevcut çalışmaları nesnel verilere dayandırarak, buna yönelik uygulamaları hayata geçirmek.
4- Bu baðlamda öðrencilerimizin kişisel problem alanlarını belirleyerek ihtiyaç duydukları kişisel ve psiko-sosyal rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini sunmak.
5- Baðımlılık eðilimlerini olumlu yöne çevirebilmek için öðrencilerin mesleki rehberlik ihtiyaçlarını belirleyerek yetenek, ilgi ve deðerlerine uygun okul ve meslek seçimi konusunda yönelimlerine destek olmak. Bu konuda öðrenciyi, ailesini ve öðretmenlerini bilgilendirmek kişisel özellik ve yeterliklerle ilişkili mesleki tercihlerde bulunmak konusunda destek saðlamak.
6- Baðımlılık eðilimi konusunda yapılan çalışmalar sırasında öðretmenlerimizin kişisel ve eðitsel davranış-tutumlarını inceleyerek baðımlılık konusunda model öðretmen davranışlarının geliştirilmesine rehberlik etmek.
7- Baðımlılık konusunda ailelerin öðrencilerdeki eðitsel ve davranışsal problemlere etkilerini belirleyerek, model aile davranışlarının geliştirilmesine rehberlik etmek,
8- Öðretmen ve ailelerin tanımlayamadıkları kişisel ve eðitsel sorunlar için tanılama, nedensel analizleri yapabilme ve problemlerin çözüm stratejilerini belirleme,
9- Çaðın gerektirdiði bilgi, beceri ve donanıma sahip, davranışsal ve eðitsel anlamda saðlıklı öðrenciler yetiştirilmesinin doðası gereði okul, öðrenci, öðretmen ve aile işbirliðini saðlamak.
10- İnceleme sonuçlarından elde edilecek bulgu ve bilgiler çerçevesinde; okullarımızın kısa, orta ve uzun vadeli stratejik çalışma planlarını hazırlamalarına yardımcı olmak ve gelişimlerini izlemek için nitelikli ölçme araçlarını kullanıma sunmak.

Mezkit: “Amacımız, sebepleri tespit etmek”

Amaçlarının sebepleri tespit etmek oluðunu, söyleyen Yeni Fikir SAM Kurucu Başkanı Mezkit sözlerine şöyle nihayet verdi: “Gelişmiş toplumlar, öðrenciyi tanıma ve ona yönelik olumlu olumsuz eðilimlerini tespit etme işini bilimsel verilere dayanan envanterlerle yapmaktadır. Pozitif veriler üzerinden yapılan bu deðerlendirme çalışmalarının başarı grafikleri de bu işi el yordamıyla yapanlara göre oldukça yüksek olmaktadır. Proje kapsamında işbirliði yapılacak okulun öðrencilerine bilimsel alt yapısı ve Türkiye'nin önde gelen akademisyenlerinin desteði olan envanterler uygulanarak öðrenciler çok yönlü olarak tanınacak. Baðımlılık eðilimleri ve bu konuda yapılması gerekenler verilere dayalı olarak ortaya konacak. Öðrencileri takip edecek öðretmenler de bu konuda eðitimlere alınarak adeta koç öðretmenler olmaları saðlanacak. Her öðretmen 10 öðrenciyi bütün yönleriyle takip ederek, öðrenciye mutlu bir yaşama ve başarıya giden yolda en büyük destekçisi olacak.”