• Ramazanpaşa Mahallesi 23 Sokak No 12 Kat 2 Efeler Aydın
  • 0(507) 817 09 61
  • Ramazanpaşa Mahallesi 23 Sokak No 12 Kat 2 Efeler Aydın
  • 0(507) 817 09 61
Kurucu Başkan ve Yönetim Kurulu Başkanı: Yük.Ziraat Müh. Mesut MEZKİT

ADI :MESUT


SOYADI :MEZKİT


DOĞUM TARİHİ :08.10.1974


DOĞUM YERİ :Çal


İLİ :Denizli/Çal/Bayıralan köyü


MEZUN OLDUĞU ÜNİVERSİTE/FAKÜLTE/BÖLÜM:


1- Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Su Ürünleri Bölümü


2- Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi


3- Süleyman Demirel Üniversitesi İşletme Ana Bilim Dalı-Yüksek Lisans


4- Tez: Medeni Kanunun 10074. Maddesinin Tapu Hizmetleri Çalışanları Üzerindeki Etkileri


BAĞLI BULUNDUĞU KURUM:Tapu ve Kadastro Genel Müdürülüðü


ÇALIŞTIĞI MÜDÜRLÜK :Denizli/Çal Tapu Sicil Müdürlüðü


GÖREVİ :Tapu Sicil Müdür Yardımcısı


FAALİYET SAHALARI:


1- Yeni Fikir Strateji Araştırmaları Merkezi (Yeni Fikir SAM):Başkan


2- Türkiye Kızılay Derneði Aydın Şubesi: Başkan Vekili


3- Yeni Fikir Dergisi: Genel Yayın Yönetmeni ve Yayın Kurulu Başkanı


(Uluslararası Hakemli Akademik Fikir Araştırma Dergisi/ Kuruluş: 26 Nisan 2009 Sayı:17)


4- www.yenifikirhaber.com: Genel Yayın Yönetmeni ve Yazar


5- Aydın Flaş gazetesi: Yazar (Günlük,3 Ocak 2003’den beri)


6- Güzelhisar Gazetesi: Yazar (Aydın:2014-2015)


7- Ses Gazetesi (Bölge gazetesi: Aydın-Muðla-Denizli): Yazar


8- Genç Atılım Gazetesi:Genel Yayın Yönetmeni(1993-1994-Üniversite yılları)


9- Genç Akademi Dergisi:Bölge Müdürlüðü (1994-1996-42 Sayı)


10- Yeni Ufuk Dergisi : Başyazar (1998-2000-22 Sayı),İKAV Bülteni (İstanbul:1996), Hizmet Gazetesi (Denizli:2003), efetimes (Aydın:2010-2011),: Yazarlık


11-Aydın STK Üyesi


12-İş Saðlı ve Güvenliði Uzmanı (C)


13-Milli Kültür ve Kur’an Kursları Hizmet Vakfı Üyesi


ESERLERİ:


1- Muhafazakâr Deðişim (İlk Baskı:2005/İlk baskısı tükendi)


2- Siyonizmin Rehberliði'ndeNEO-CONİZM'İN EMPERYALİST FİKRİ (Baskı: 2011)


3- Dirilişimiz; Milliliðin İhyasındadır (Baskı: 2011)


4- Tapu Çalışanlarının Ruh Halleri( İlk Baskı: Aralık 2015)


5- 21.Yüzyıl'da Türkiye'nin Gelecek Ufku: MUHAFAZAKÂR DEĞİŞİM-II (Baskıya hazırlanıyor)


6- TANYERİ- Şeriat, Kemalizm ve Demokrasi-(Talebelik Yazılarım:1990-1996)(Baskıya hazırlanıyor)


7- Doðu-Batı Arasında Med Cezir (Baskıya hazırlanıyor)


8- Millî Şuurumuz: Lisânımız (Baskıya hazırlanıyor)


9- Yeni Neslin Arayışı (Baskıya hazırlanıyor)


10-Big Bing Nazariyesinin Felsefi Boyutu ve Kaçınılmaz Son: Kıyamet (Baskıya hazırlanıyor)


11-Hikâye: Sadaka(Baskıya hazırlanıyor)